Wetgeving paintballsport

Volgens de Nederlandse wet is paintballen alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Dit is te wijten aan de wapens die bij het spel gebruikt worden. Volgens de Nederlandse wapenwet vallen wapens die werken op lucht- of gasdruk in de categorie IV. Voor het bezitten van dit soort wapens uit deze categorie is weliswaar geen wapenvergunning nodig, maar ze mogen niet gebruikt noch bezeten worden door minderjarigen.

De Praktijk

Hoewel een hoop centra zich hier aan houden (op papier), blijkt in de praktijk dat hier nogal eens "creatief" mee om wordt gegaan. Je kunt je natuurlijk ook afvragen of deze regels zo streng moeten gelden voor b.v. iemand van 15 of 16 jaar die precies weet waar hij/zij mee bezig is en ook nog eens onder professioneel toezicht staat.paintball splash loosdrecht